కోడికి ఇంగ్లీష్ పాఠాలు మాత్రమే ఇష్టం

0

కోడికి ఇంగ్లీష్ పాఠాలు అంటే చాల ఇష్టం. తెలుగు లేక మరొక భాషా పాఠాలు అంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు. ఒక్క ఇంగ్లీష్ పాఠాలు మాత్రమే  ఇష్టం. కోడి ఏంటి ఇంగ్లీష్ పాఠాలు ఏంటి […]

ఒకే రోజు 150 గుడ్లు పెట్టి అందరిని ఆశ్చర్య పరిచిన కోడి

0

ఒక కోడి రోజుకి ఒక గుడ్డు పెడుతుంది. మాక్సిమం మూడు గుడ్లు పెడుతుంది. కానీ ఒక కోడి మాత్రం ఏకంగా ఒకేసరి 150 గుడ్లు పెట్టింది. నగర్ కర్నూల్ పెద్ద కొత్త పల్లి మండలం, […]