అమెరికాలో ఎండలకు బిస్కెట్లు తయారు

అమెరికా ప్రపంచంలో దాదాపుగా అందరికి నచ్చిన దేశం. అక్కడ వాతావరం చాల చల్లగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఎండలు మండి పోతున్నాయి. మాములుగా ఎండకు వడియాలు ఆరబెట్టుకుంటాము, కానీ  అక్కడి ఎండలకు పొయ్యి అవసరం లేకుండా వంటలు వండుకొని తినవచ్చు. అంతలా అమెరికాలో ఎండలు దంచి కొడుతున్నాయి. అమెరికా లో ఎండకు బిస్కెట్లు కూడా తయారు చేస్తున్నారు. సాధారంగా బిస్కెట్లు చేసి వాటిని వేడి మంటల పైన కాల్చుతే బిస్కెట్లు తయారు అవుతాయి. కానీ అక్కడి ఎండలకు బిస్కెట్లు వేడి చేయకుండానే తయారు అవుతున్నాయి.

అమెరికాలో కొందరు ఎండలు ఎలా ఉన్నాయో తెలియజేయడానికి ఒక ప్రయత్నం చేసారు. నాలుగు పచ్చి బిస్కెట్లు తయారు చేసి, వాటిని ట్రేలో తీసుకోని కారులో పెట్టి ఉంచారు. కొంత సేపటి తరువాత 45 నిమిషాల తరువాత బిస్కెట్లు ఉడకడం మొదలైంది. బిస్కెట్లు ఉడికి ఉడికి 8 గంటల తరువాత పూర్తిగా కాలి బిస్కెట్ రంగులోకి మారిపోయింది. దీన్ని బట్టి అర్ధం చేసుకోవచ్చు అక్కడ ఎండలు ఏ విదంగా ఉన్నాయి అనేది. అమెరికా లో ఎండలు ఎప్పుడు 35 డిగ్రీల లోపే ఉంటుంది. కానీ ఈ సరి 42 డిగ్రీల వరకు ఉంది. కొన్ని చోట్ల ఐతే  48 డిగ్రీలు కూడా ఉంది.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*